SIMONA s rozšířeným portfoliem produktů na veletrhu IFAT 2022

SIMONA s rozšířeným portfoliem produktů na veletrhu IFAT 2022

Společnost SIMONA AG představí na veletrhu IFAT 2022 řadu nových výrobků, protože v rámci specializované business line uspořádala svá plastová řešení pro vodní hospodářství a infrastrukturu.

Nové ochranné plášťové trubky s kontrolou těsnosti

Novinkou v sortimentu společnosti SIMONA jsou potrubní systémy s nepřetržitým sledováním úniků. Tato potrubí pro pitnou a odpadní vodu hrají důležitou roli například v ochranných pásmech vodních zdrojů, protože je nezbytné chránit tato pásma před kontaminací, způsobenou například vadným odpadním potrubím. Zákonodárci v ATV rovněž požadují zvláště vysokou kvalitu potrubí a maximální bezpečnostní mechanismy proti poškození potrubí.

V této souvislosti má společnost SIMONA ve svém portfoliu již několik osvědčených potrubních systémů, které lze použít pro bezpečnou dopravu odpadních vod přes ochranná pásma II a III. Ochranný potrubní systém PE 100 PSC RC-Line však posouvá ochranu na novou úroveň: zkratka PSC znamená PipeSystemControl. U tohoto systému detektory integrované do potrubí okamžitě spustí hlášení v případě poškození potrubí s přepravovaným médiem. To znamená, že například napájecí čerpadla lze přímo vypnout a okamžitě zastavit proudění. Měření senzorů na potrubí dokonce umožňuje přesnou lokalizaci závady a tím i rychlou opravu poškození.

Potrubním systémem PSC doplnila společnost SIMONA AG svůj sortiment výrobků o inteligentní možnost bezpečného odvádění odpadních vod přes ochranné vodní prostory v souladu s požadavky ATV-DVWK-A 142.

Simona Plast - termoplastové polotovary: rúrky, trubky, armatúry  
Monitorování netěsnosti u trubek s ochranným pláštěm

 

Přírubové spoje SI: maximálně těsné a přesto rozebíratelné

Novinkou v portfoliu jsou také přírubové spoje Safety Intelligence (SI). Společnost SIMONA vytvořila systém, který umožňuje spolehlivě těsné - a přitom rozebíratelné - spojování potrubí. Novinkou u těchto spojů je, že jednotlivé komponenty jsou vzájemně sladěny pomocí sofistikovaného systémového testu, který jde daleko nad rámec normativních testů jednotlivých komponentů, čímž je zajištěna maximální a trvalá těsnost. Řešení SI navíc podporuje profesionální instalaci tím, že poskytuje základní technické údaje o jednotlivých prvcích. Všechny tvarovky odpovídají tlakové třídě jako mechanické spojení - testováno podle EN 12201-3.

Kabelové chráničky ClearDuct™ a trubky XL do 1000 mm

V oblasti kabelových rozvodů představí společnost SIMONA na veletrhu IFAT svůj inovativní kabelový rozvod ClearDuct™. To výrazně zjednodušuje instalaci kabelových chrániček a zajišťuje bezporuchové uložení vysokonapěťových kabelů bez nutnosti předchozího odstranění svařovacích výronků.

XL-trubky s ochranným pláštěm o průměru až 1 000 mm jsou dalším přírůstkem do portfolia výrobce plastů se sídlem v Porýní-Falcku.

Celkově SIMONA na letošním veletrhu IFAT představí návštěvníkům celý balík nových produktů a inovací. Návštěva stánku se vyplatí: Hala B, stánek 227/326

  • autor:
  • Simona Plast-Technik s.r.o.
  • Simona Plast-Technik s.r.o.

    Simona Plast-Technik s.r.o.

    SIMONA termoplastové polotovary, plastové armatury, plastové trubky, potrubí, hadice, trubky, vodovodní potrubí plastové, plastové profily, desky, tyče.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník