ENSINGER: Naše plastové komponenty vyrobené z TECAPEEKu létají i po orbitu

ENSINGER: Naše plastové komponenty vyrobené z TECAPEEKu létají i po orbitu

Společnost Ensinger s.r.o. již od roku 1993 dodává polotovary plastů a CNC obráběné díly z plastů ale také vstřikované díly a extrudované profily z plastů, které se uplatňují v téměř všech odvětvích. Letos je to již 30 let, co firma úspěšně působí na českém trhu. Od roku 2012 ve vedení a od roku 2022 jako jednatel působí ve firmě Zdeněk Buráň.

V čem vidíte největší posun vaší společnosti za 30 let jejího působení v Česku?

Od 9 zaměstnanců v roce 1995 po 50 zaměstnanců v roce 2023 a od 100 tisíc € po 6 milionů € v posledním fiskálním roce řečeno čísly. Od výroby na vačkových automatech po aktuální zpracování komplexních dílů na soustružnicko – frézovacím obráběcím centru poslední generace. Od dodržení 0,1mm po 0,01mm tolerancí na hotových plastových dílech. Od desetiny milimetru po setinu milimetru dnes.

Jakým výzvám čelí současný plastikářský průmysl a jakým vaše společnost?

Plastikářský průmysl obecně změnám v automotive sektoru a my se vypořádáváme s nárůstem fixních nákladů podobně jako všechny strojírenské podniky.

ENSINGER: plastové materiály, polotovary, vstrekované výrobky 
  

I úspěšná firma, jako ta vaše, občas zažívá období, kdy se jí daří méně. Museli jste čelit takovým problémům?

Určitě, v roce 2008 při finanční krizi, stejně tak jako při Covid krizi jsme překonali tato období díky jasné strategii, a hlavně díky kompetentním zaměstnancům a společnému úsilí při řešení aplikací s našimi zákazníky. Hlavně díky portfoliu zákazníků „od Šumavy po Tatry“ a díky aplikacím od minimalistického pouzdra do mikroskopů až po 300 kg komponent do kolejového vozidla.

Ve světě průmyslu dnes vládnou inovace, digitalizace a automatizace. Čím se v tomto směru může pochlubit vaše firma?

Každý rok uvádíme na trh nový materiál. Nasloucháme inženýrům a vývojářům z OEM segmentu a reflektujeme jejich myšlenky do našich receptur. Tím jim dáváme prostor k posunutí jejich výrobků před konkurenci a tím jim také umožňujeme být úspěšnějšími. Za zmínku stojí technologie LDS (LaserDirectStructuring) LM (LaserMark) nebo UD (Ultradetectable), které úspěšně uvádíme na trh spolu s vývojem úplně nových kompozitních struktur pro inovativní směry v moderní strojařině. Naše komponenty lítají na orbitální dráze kolem Země, nebo napomáhají chirurgům při složitých operacích.

Největším úspěchem naší společnosti v Česku je určitě dlouhodobá vedoucí pozice v aplikačním inženýringu ve strojírenství. Mnoho designerů občas mění zaměstnavatele, ale jejich know-how – získané spoluprací s Ensingerem trvá. Naplňujeme tak základní myšlenku zakladatele firmy pana Wifrieda Ensingera – obecné rozšíření informovanosti o možnostech a výhodách inovativních materiálů, které s úspěchem dokáží nahradit tradiční konstrukční materiály – kov, kámen, dřevo.

ENSINGER: plastové materiály, polotovary, vstrekované výrobky 
  

Celý svět dnes čelí vážné klimatické krizi a společenská zodpovědnost firem patří k nejdiskutovanějším tématům současnosti. Jaký postoj má společnost Ensinger k udržitelnosti?

To, co děláme, je specifický obor, protože většinou pod pojmem plastařina si spousta lidí představuje levné náhražky, plastová brčka, ale i bazény… Levné náhražky v podstatě čehokoli. Ale to je přesně to, co Ensinger jako takový, nedělá. Soustředíme se na hi-tech aplikace a právě udržitelnost. Sledujeme pečlivě uhlíkové stopy ve všem, co děláme. Zabýváme se tím, co člověku jeho život zlepšuje, nebo ulehčuje či usnadňuje ve smyslu „Neškodit přírodě“. Jednou z cest, kterou zmíním, je třeba náhrada těžkých kovů. Místo kalených vodících lišt nebo zušlechťovaných pojezdových kol nabízíme při stejných užitných vlastnostech konstruktérům materiály s nižší uhlíkovou stopou a srovnatelným tribologickým výkonem. Důvodem energeticky náročného kalení je požadovaná otěru- a korozivzdornost, a tu naše materiály nabízejí automaticky po výrobě polotovaru. Disponujeme materiály, které dokáží v lidském těle dobře fungovat i několik měsíců a let, jsou antibakteriální jako dříve používaný titan a jsou přitom šetrné k životnímu prostředí. Tím přispíváme k udržitelnějšímu světu. Významným projektem pro nás v Evropě je v oblasti medicíny „carmat“. Spoluutváříme výrobu umělého srdce a jsme pyšní na náš příspěvek ve formě vývoje materiálu a technologií výroby komponent. Konkrétně se tím zabývá sesterský závod v Chamu. Naše malé Ensinger s.r.o. se může pochlubit spoluúčastí na projektech českých firem v rámci ESA. Několik námi vyrobených komponentů z TECAPEEKu obíhá naši Zemi po orbitu jako součásti malých družic.

Jak vidíte další směřování plastikářského průmyslu a jaká je Vaše představa o budoucnosti firmy Ensinger s.r.o.?

Plasty obecně jako konstrukční materiál je vytvořen člověkem díky jeho chytrosti. Ne vždy však ten materiál použijeme my lidé správně – podle mého názoru. Někdy dokonce ve snaze ušetřit nebo vydělat peníze, které nám umožňují mít pocit svobody, se zachováme tak, že produkty z těchto materiálů mohou dočasně ztížit život. Osobně, a my v Ensingeru, to máme jasné a čisté – naše materiály a aplikace spíše umožňují progres a inovativní přístup k řešení složitých aplikací v průmyslu. Jsme součástí globálního projektu „circular economy – REDUCE-REUCE-RECYCLE". V tomto duchu děláme vše s cílem neplýtvat, neškodit. Měříme uhlíkovou stopu všech našich činností, zavazujeme se k jejímu každodennímu snižování významně a hlavně měřitelně.

Z těchto důvodů, ale také díky tomu, že náš tým tvoří kompetentní pracovníci v celém průřezu našich činností, jsem si jistý, že Ensinger zůstane nadále leadrem v oblasti využívání technických plastů v náročných průmyslových aplikacích i nadále.


Děkujeme Zdeňku Buráňovi za rozhovor a přejeme Vám, i společnosti Ensinger s.r.o. mnoho dalších úspěšných let.

  • autor:
  • redakcia PlasticPortal.eu
  • Ensinger s.r.o.

    Ensinger s.r.o.

    Technické plasty, plastové polotovary, tyče, trubky a desky, tryskání a CNC obrábění plastů, vstřikování plastů, plastové výlisky.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník