Konformní chlazení a simulační analýza Cadmould® 3D-F

Konformní chlazení a simulační analýza Cadmould® 3D-F

Konformní chlazení zkracuje dobu vstřikovacího cyklu až o 50%. Simulační softvér Cadmould® 3D-F nabízí Plasty Gabriel s.r.o.


Temperační kanály provedené v nejrůznějších tvarových vložkách vstřikovacích forem a umístěné např. do slabých stěn a tenkých štěrbin – to je konformní chlazení, které zajišťuje účinný odvod tepla z tvarových vložek vstřikovacích forem pro výrobu plastových výrobků.


 
 

 

Problémy vznikající při použití konvenčního chlazení:

 • propady
 • deformace
 • dlouhá doba vstřik. cyklu
 • omezená možnost optimalizace vstřikování

Řešení:

 • použití konformního chlazení
 • návrh chladicího systému s využitím simulační analýzy Cadmould® 3D-F

Konstrukce konformního chlazení s využitím
softwaru Cadmould® 3D-F ve třech krocích: 

 

Srovnatelného teplotního
rozložení lze dosáhnout
s konformním chlazením již za
polovinu doby konvenčního
chlazení.


Návrh konformního chladicího
systému je možné optimalizovat
simulačním softwarem
Cadmould® 3D-F.

 
 

 

 

Použití konformního chlazení vedlo ke snížení deformace o 20 %.


Pozitivní vliv této technologie může simulovat Cadmould® 3D-F již ve fázi konstrukce vstřikovací formy.

 

Simulačním výpočtem nárůstu teploty temperančního média může uživatel softwaru Cadmould® 3D-F zkontrolovat, zda průtok média je dostatečný pro dobrý odvod tepla.


Plasty Gabriel s.r.o.
Mezihoří 262
66434 Moravské Knínice
CZ
telefón: +420 541 264 747
e-mail: gabriel@cadmould.cz
web: www.cadmould.cz

 • autor:
 • Ing. Jiří Gabriel
 • Plasty Gabriel s.r.o.

  Plasty Gabriel s.r.o.

  Vstřikování plastů, analýza vstřikování plastů, software Cadmould pro analýzu a optimalizaci vstřikování plastů, simulace vstřikování plastů.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník