technology-support: Konstrukce forem s pomocí CAD/CAM Cimatron ve firmě Juraj Pittner

technology-support: Konstrukce forem s pomocí CAD/CAM Cimatron ve firmě Juraj Pittner

Pan Juraj Pittner se pohybuje ve světě vstřikovacích forem již 20 let a od roku 2011 má vlastní konstrukční kancelář. Před tím řadu let působil jako technolog a konstruktér v německé firmě Meinecke Formenbau GmbH. Pro svou práci využívá CAD/CAM řešení Cimatron, které je určené především do nástrojáren. O svoje zkušenosti nejen se Cimatronem se podělil na dalších řádcích

Proč jste se rozhodl ve své firmě pracovat se Cimatronem?

Vlastně to byla trochu souhra okolností. Když jsem se rozhodl založit si vlastní konstrukční kancelář, nějaký software, ve kterém se dají konstruovat a vyrábět formy, jsem potřeboval. Úzce jsem spolupracoval s německou nástrojárnou Meinecke Formenbau, kde jsem byl roky zaměstnancem. Tam jsme pracovali v Pro/E a v Mastercamu. V té době se tato společnost rozhodla změnit CAD/CAM a volba padla na Cimatron. Tak jsem se dostal k Cimatronu i já, ačkoli původně jsem uvažoval nad Pro/E. S odstupem času si myslím, že to byl správný krok.

Mohl byste přiblížit, v čem vidíte přínos Cimatronu v jednotlivých etapách vzniku vstřikovací formy? Prvním krokem je obvykle příprava co nejpřesnější cenové nabídky…

Hlavní přínos Cimatronu obecně vidím v rychlosti a pružnosti práce, pokud se nástroje, které nabízí, správně používají. Už první koncept formy, důležitý pro její nacenění, lze v Cimatronu připravit velmi rychle. S tím je samozřejmě spojen výborný import modelů z jiných softwarů. Bez takového importu by i ten počáteční koncept trval mnohem déle. Cimatron nabízí možnost rychlé analýzy, co se týče odformování dílce, jeho celistvosti a geometrických chyb. Po analýze dílce je možné díky katalogům, které tento CAD systém nabízí, dílec vložit do předběžného konceptu sestavy formy a může se objednávat u dodavatelů normálií.

A pokud jde o vlastní konstrukční práci?

Cimatron má skutečně velmi silný 3D modelář, modelování v něm je velmi komfortní. A hlavně nabízí velmi dobré nástroje pro zapracovávání změn, což je jedna ze zásadních věcí pro urychlení práce. Když už například dojde k nějaké chybě při importu, tak je možnost velmi rychle a efektivně model opravit třeba jednoduchým odebráním chybné geometrie a nahrazením požadovanou, odebráním rádiů a jejich nahrazením nebo přímou změnou zaoblení. Je možné i dodatečné zkosení dílce, úprava jednotlivých chybných ploch za pomoci kvalitního skicáře stejně jako automatická oprava chybné plochy nebo automatické uzavírání děr modelu a takto by se dalo pokrčovat…  

Velkým přínosem jsou také dobře vystavěné standardní katalogy jako Meusburger, Hasco a další, které jsou průběžně aktualizovány.

Cimatron má i další specializované konstrukční moduly, a to na konstrukci elektrod a na konstrukci postupových a transferových lisovacích nástrojů. Máte s nimi nějaké zkušenosti?

Díky spolupráci s německými kolegy mám zprostředkované zkušenosti s modulem na elektrody. Moji bývalí kolegové s ním pracují a jsou spokojeni. Tento modul je v Německu často používaný a má velmi dobré jméno. Cimatron má také nástroje pro automatický export parametrů elektrod do hloubicích EDM strojů, což velmi zjednodušuje a urychluje práci a především předchází chybám, kterým se při ručním zadávání nelze úplně vyhnout. Já sám poslední dobou aktivně pokukuji a seznamuji se s moduly na práci s plechy, protože tato oblast začíná být u mě stále více poptávaná.

Ukázky zpracovaných projektů v CAD/CAM řešení Cimatron 
 Ukázky zpracovaných projektů v CAD/CAM řešení Cimatron

 

Cimatron není jen CAD, jedná se o integrovaný CAD/CAM systém, přičemž jeho CADová a CAMová část může fungovat i nezávisle na sobě. Na druhou stranu funguje mezi nimi v případě potřeby provázanost. Máte zkušenosti i s obráběním v Cimatronu? Jak podle vás funguje provázanost obou složek tohoto systému?

Mám zkušenost s modulem Cimatronu pro přípravu NC programů pro tříosé 3D frézování. CAD a CAM skutečně fungují samostatně, nicméně když konstruktér udělá změnu na dílci, pro který je již hotový NC program, systém to okamžitě ukáže, avšak všechny operace, které jsou hotové, zůstanou neporušené, dokud se programátor nerozhodne aktualizovat dílec, s čímž je spojena také aktualizace přepočtu dráhy nástrojů. Pokud však vím, že se jedná jen o malou změnu, např. nějaké uvolnění v rohu, tak si můžu spravit novou sekvenci s aktuální novou geometrií a obrobit jen to místo, kde byla změna. Takže v tomto směru opravdu moduly CAD/CAM pracují nezávisle a na každém modulu může pracovat jiný člověk. Na CAM modulech programátor, který se věnuje pouze programování, na CAD licenci jen konstruktér, který se věnuje pouze konstrukci, ale výstupy jejich práce jsou navzájem propojeny. Vedle této provázanosti je další výhodou intergrovaného CAD/CAM, že není nutné pracovat s načtenými daty. Obojí šetří čas a tím i peníze.

Každý nástroj má i své limity. V čem vidíte slabiny Cimatronu?

Upřímně řečeno nevím, co konkrétně uvést jako jednoznačnou slabinu Cimatronu. Jako každý systém má plusy i mínusy. Po zakoupení licence jsem však byl velmi mile překvapen, jak se v tomto systému pracuje a co dokáže.

Každý CAD/CAM software má za sebou lidi, kteří ho jeho uživatelům dodávají, školí je a zajišťují technickou podporu. Jak byste tyto služby hodnotil, pokud jde o Cimatron? Máte zkušenosti s německým dodavatelem i s firmou technology-support, která Cimatron zastupuje v ČR a na Slovensku.

Samozřejmě software bez dobrého supportu by za mnoho nestál. Toto je pro mě také jeden z přínosů a plusů Cimatronu, protože jeho zákaznická podpora je na vysoké úrovni. Z vlastní zkušenosti si ji dovolím hodnotit jako pružnou, věcnou a vstřícnou, ať už v Německu, anebo v ČR a na Slovensku (technology-support). Navíc obě firmy spolu mají dobré vztahy a spolupracují i na technické úrovni, což je pro koncového uživatele vždy výhoda. Firma technology-support navíc umožňuje potenciálním zákazníkům software dlouhodoběji testovat při jejich reálné práci, tedy případný budoucí uživatel ví, do čeho jde.

Máte dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti konstrukce a výroby forem. Co byste doporučil firmě, která hledá vhodný CAD/CAM pro konstrukci a výrobu forem? Na co by měli při výběru dbát především?

Podle mého názoru je v první řadě třeba vědět, co vlastně potřebuji a co chci a jakým směrem se chci ubírat. Například zda chci (a to i do budoucna) jen CAD nebo i CAM, jestli chci mít tyto složky navzájem dobře provázané, nebo to pro mě není tak zásadní atd. V dnešní době to bohužel stále ještě často funguje tak, že první otázka je: „kolik to stojí“. Osobně si myslím, že tato otázka by při výběru CAD/CAM jako první být neměla. Není cena jako cena. Záleží na tom, co ten či onen CAD/CAM systém v této ceně dokáže, jakou má technickou podporu a jak odpovídá mým potřebám. Zda s tou nebo tou cenou budu i do budoucna konkurenceschopný a budu se moct pohybovat na nejnovějším standardu, nebo si zakoupím něco, s čím zůstanu po roce jako trosečník na nějakém ostrově, z něhož není úniku. A přestože budu moci dělat to, co jsem dělal, když jsem systém kupoval, nebudu se moct posunout dále, protože mi nikdo nepomůže, nebo protože narazím na limity daného řešení. Takže doporučuji dobře zvážit všechna pro a proti.

  • autor:
  • Zuzana Doušková, zdouskova@t-support.cz, www.cimatron.cz
  • technology-support s.r.o.

    technology-support s.r.o.

    CAD/CAM dodávky pro CNC obráběcí stroje, CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron, CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník