• Úvod
  • Odborné články
  • Oerlikon HRSflow: Pokročilé rozhraní člověk-stroj činí ovládání horkých vtoků snazší a flexibilnější

Oerlikon HRSflow: Pokročilé rozhraní člověk-stroj činí ovládání horkých vtoků snazší a flexibilnější

Oerlikon HRSflow: Pokročilé rozhraní člověk-stroj činí ovládání horkých vtoků snazší a flexibilnější

Společnost Oerlikon HRSflow důkladně přepracovala software řídicí jednotky svých systémů horkých vtoků FLEXflow. Aktualizované rozhraní HMI (Human Machine Interface) 4.0 nyní umožňuje ještě intuitivnější a pohodlnější ovládání. Lze integrovat systémy s různými typy trysek a pro každou formu lze uložit několik sad parametrů.

Byly přidány rozšířené možnosti individuálního ovládání každého servomotoru pro polohování jehly trysky a sledování stability procesu. Kromě toho lze nyní nastavit a spravovat specifické uživatelské účty pro jednotlivá přístupová oprávnění. Díky webovému připojení je přístup k řídicí jednotce možný bez ohledu na místo.

HMI 4.0 nyní nabízí možnost ovládat více servomotorů jednotlivě a se specifickými daty. To také umožňuje manipulaci se systémy se smíšenými rozměry trysek. K tomuto účelu systém používá specifické karty forem pro každý nástroj vybavený technologií horkých vtoků FLEXflow. Na tyto karty lze nahrát všechny informace požadované řídicím systémem, včetně pracovních postupů, počtu a konfigurace servo-elektrických trysek. Ukládání jednotlivých pracovních postupů také usnadňuje změnu pracovního režimu formy, což je důležité především pro operace s family nástroji. Dokonce lze integrovat i parametry pro proplachovací cykly. Tyto karty forem lze stáhnout na USB disk a přenést je do jiné řídicí jednotky nebo je uložit jako zálohu.

Pokročilé řízení procesu

Pro usnadnění individuálního programování a ještě větší intuitivnost lze na příslušnou kartu uložit obrázek příslušného výlisku. Tam lze jednotlivé body vstřiku přiřadit k příslušné trysce horkého vtoku. Dvojklikem na ně lze zakázat nebo povolit určité funkce a zkontrolovat stav motoru. Kromě toho může uživatel spravovat provozní parametry každého motoru a nezávisle tak optimalizovat výkon příslušné trysky. Na stránce se seznamem cyklů jsou k dispozici kmenová schémata pro jednotlivé pracovní postupy vstřikování. Překrytí příslušného schématu pro konkrétní úlohu s odpovídajícími skutečnými údaji o procesu umožňuje zkontrolovat stabilitu procesu a v případě potřeby přijmout opatření.

Jednoduchý a víceúlohový provoz

Vytváření a ukládání individuálních profilů pro uživatele nebo skupiny uživatelů poskytuje přizpůsobené funkce, které lze flexibilně přizpůsobit příslušným organizačním potřebám. Každý uživatel se přihlašuje prostřednictvím svého jména a hesla k osobnímu účtu. Počet těchto uživatelských účtů je neomezený. K řídicí jednotce se může připojit několik uživatelů současně. Ovládání však může převzít pouze jeden účastník, zatímco ostatní pouze dostávají informace o příslušném stavu. Je však možné předat ovládání jinému uživateli.

Oerlikon HRSflow - systém horúcich vtokov, horúce vtoky 
Aktualizované rozhraní HMI 4.0 pro řídicí jednotku systémů horkých vtoků FLEXflow může zobrazit archiv karet forem, který umožňuje vybrat stávající sadu dat nebo definovat nové pracovní postupy.  

 

HMI 4.0, integrovaný do sítě zákazníka, umožňuje ovládat systémy horkých vtoků FLEXflow z libovolného místa prostřednictvím počítače nebo tabletu a internetového prohlížeče. Citlivé grafické zobrazení se přizpůsobí nejběžnějším rozlišením monitorů.

Zaměření na náročné a složité komponenty

Kromě dalších vymožeností aktualizovaného rozhraní HMI 4.0 zůstávají výhody servomotorem poháněných a přesně ovladatelných systémů uzavíratelných vtoků FLEXflow nezměněny. Protože lze vyrábět velkoplošné výlisky s vysoce kvalitním povrchem, je vstřikování do forem náročných a složitých automobilových dílů jednou z hlavních oblastí použití. Zejména při kaskádovém vstřikování do forem umožňuje systém FLEXflow individuální, postupně koordinované přesné otevírání a zavírání jehel při volitelných rychlostech. To umožňuje přesné řízení průtoku taveniny v jednotlivých tryskách horkých vtoků a celkového objemového průtoku v dutině a optimalizaci procesu plnění oproti běžným kaskádovým systémům. Mezi možné výsledky patří nejen vynikající povrch dílů, ale také snížení potřebné uzavírací síly díky velkému procesnímu oknu, jakož i hmotnosti dílů bez snížení kvality.

  • autor:
  • Oerlikon HRSflow
  • Oerlikon HRSflow

    Oerlikon HRSflow

    Design a výroba systémů horkých vtoků, SLM vložky, selektivní rozpouštění laserem, temperační zařízení, regulátory teploty, horké vtoky, regulátory horkých vtoků.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník