Nový design manuál pro snazší recyklaci obalů z polystyrenu

Nový design manuál pro snazší recyklaci obalů z polystyrenu

RecyClass podpořila recyklovatelnost obalů z expandovaného polystyrenu (EPS). Zveřejnila nový design manuál s pokyny k recyklaci boxů na ryby a obalů na bílou techniku z EPS.

Nový dizajn manuál vysvetľuje, akým spôsobom by sa mali vyrábať jednotlivé komponenty boxov na ryby a obalov na bielu techniku z EPS, aby ich bolo možné ľahko recyklovať. Bezplatný online nástroj RecyClass ukazuje, do akej miery je daný obal vhodný na recykláciu, pričom obaly sú klasifikované systémom tried od A po F (t. j. od úplnej kompatibility po žiadnu kompatibilitu s recykláciou). Prostredníctvom tohto nástroja si môže akákoľvek spoločnosť overiť recyklovateľnosť obalov z expandovaného polystyrénu.

Jednoduchšia recyklácia obalov z EPS

Celý hodnotový reťazec EPS sa zaviazal rozvíjať víziu obehovosti plastového odpadu od jeho vzniku až po koniec jeho životnosti. „Dnes je pre náš priemysel veľký deň,“ hovorí Jürgen Lang, generálny riaditeľ EUMEPS. „Zverejnenie tohto manuálu je významným míľnikom na našej ceste k úplnej obehovosti plastov. Vďaka skvelej spolupráci s Plastics Recyclers Europe a RecyClass sa nám ho podarilo pripraviť a zverejniť v priebehu pár mesiacov.“ Tento manuál pomáha zabezpečiť, aby sa obaly na konci svojej životnosti mohli ľahšie recyklovať. Tým možno dosiahnuť celkové zníženie množstva plastov, ktoré by inak skončili na skládkach, v spaľovniach či v samotnej prírode.

Podpora úplnej obehovosti plastov

 „Novým dizajn manuálom pre recykláciu, ktorý je založený na vedecky podložených zisteniach a vyvinutý aktérmi z celého hodnotového reťazca, ukazuje priemysel svoj záväzok urobiť všetky plasty recyklovateľnými,“ zdôrazňuje Paolo Glerean, predseda RecyClass. Nástroj RecyClass je pre výrobcov prvým krokom k zhodnoteniu dizajnu ich obalov z EPS pred vydaním certifikácie, ktorá potvrdzuje, že je obal plne recyklovateľný a udržateľný.

EPS priemysel zdôrazňuje, že obaly z expandovaného polystyrénu výrazne prispievajú k obehovému hospodárstvu. Vyzýva vlády v celej Európe, aby zaviedli systém ich zberu a triedenia a uznali recyklovateľnosť EPS odpadu.

 • autor:
 • red.


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník