Nový EKOvýchovný program - Třídíme odpady s NATUR-PACK-om

Nový EKOvýchovný program - Třídíme odpady s NATUR-PACK-om

Institut aplikované ekologie DAPHNE a oprávněná organizace NATUR-PACK, as pokračují iv tomto školním roce 2012/13 s programem pro žáky základních škol s názvem "Kam putují naše odpady s NATUR-PACK-em?". V minulém školním roce nabídku využilo 35 škol a programu se zúčastnilo téměř 1500 žáků.

Aktuálnou novinkou je rozšírenie cieľovej skupiny aj na deti materských škôl, pre ktoré je pripravený program s názvom „Triedime odpady s NATUR-PACK-om“. Na obidva programy sa máte možnosť prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru. Veríme, že aj touto netradičnou, hravou formou budujeme u našich detí postoj k problematike odpadov a motivujeme ich aktívne sa zapojiť do separovaného zberu.

 

Natur-Pack 
  

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE je mimovládna nezisková organizácia zameraná na ochranu prírody. Už štrnásty rok realizuje ekovýchovné programy pre školy s dôrazom na podporu tvorivosti a zmyslového vnímania  detí, podujatia pre verejnosť a pripravuje učebné pomôcky a metodické materiály pre školy, ktorých sa doteraz zúčastnilo viac ako 61 000 detí.

 

Natur-Pack 
  

Oprávnená organizácia NATUR-PACK zabezpečuje od roku 2006 pre povinné osoby zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov. V súčasnosti NATUR-PACK zabezpečuje plnenie týchto povinností pre 57 % povinných osôb, ktoré sú klientmi oprávnených organizácií. NATUR-PACK podporuje prostredníctvom zberových spoločností triedený zber pre viac ako 1 500 obcí na Slovensku.

 

Natur-Pack 
  

 

 • autor:
 • NATUR-PACK, a. s.


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník