Recyklace plastů - univerzální a výhodná

Recyklace plastů - univerzální a výhodná

V rámci plastikářského sektoru se recyklace za posledních pár let stala důležitou součástí průmyslu. Na opětovné využití plastových surovin se klade zvýšená pozornost především z ekologického hlediska. Přiměřené recyklační technologie a nová řešení pro těžší recyklovatelné druhy plastů jsou základem pro budoucí vývoj v této oblasti.

Dnes si už svet bez plastov nevieme predstaviť. Napriek tomu, nárast produkcie plastov nastal relatívne nedávno. Medzníkom bol rok 1950, kedy ročná produkcia plastov dosiahla asi 1 milión ton. Vďaka mnohým zlepšeniam, akými sú pevnosť, chemická odolnosť, neobmedzená tvarovateľnosť a farebná škála, plasty rýchlo prenikli všetky odvetvia priemyslu – od stavebníctva, automotive, až po medicínske zariadenia a obalový sektor. Z hľadiska množstva, ľahké plasty začali pomaly nahrádzať výrobky z dovtedy zaužívanej ocele. Už v roku 1989 sa vyprodukovalo viac ako 100 miliónov ton plastov. Ročná produkcia plastov na globálnej úrovni dnes dosahuje asi 300 miliónov ton.

Z regionálneho hľadiska sa lokality pre výrobu plastov v priebehu desaťročí posunuli smerom na východ. Najsilnejším regionálnym prispievateľom je Ázia s 44 percentami produkcie plastov celosvetovo. Najpoužívanejšími sú polyolefíny (termoplastické – PE, PP, PMP, PB-1, a elastoméry – POE, PIB, EPR, EPDM), ktoré predstavujú 56% produkcie. Nasleduje PVC a ďalšie štandardné polyméry ako PS a PET. Iba 15% z produkcie plastov tvoria inžinierske  plasty, používané v len špeciálnych aplikáciách v cenovo náročnejšom segmente.


S rastúcou produkciou plastov súvisí aj množstvo plastového odpadu. Plastikársky priemysel v období od 60-tych do 80-tych rokov priniesol len málo riešení pre likvidáciu odpadu. Táto problematika začala byť zaujímavá až v r. 1991, kedy nemecká vláda schválila zákon ukladajúci výrobcom plastových obalov povinnosť recyklovať a likvidovať plastový materiál. Nemecko sa tak stalo prvou krajinou, ktorá zaviedla pravidlá pre opätovné využitie plastového odpadu. Medzitým sa mnohé krajiny Európy taktiež začali zaoberať týmto problémom a postupne sa vyvíjali nové a úspešné stratégie pre efektívnu recykláciu. Podľa výskumu PlasticsEurope sa v roku 2011 spracovalo 47 miliónov ton plastov v 27 krajinách EU, Švajčiarsku a Nórsku. V tom istom roku sa vyzbieralo asi 25 miliónov ton plastového odpadu.

Príkladné zberné systémy nájdeme v deviatich krajinách Európy: Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Holandsko a Luxembursko, kde dosahuje množstvo vyzbieraného odpadu až 92-99 %. Zároveň má šesť z týchto krajín najvyšší podiel recyklácie v Európe. Nórsko, Švédsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko a Rakúsko dosahujú podiel 26 až 35 % celkovo zrecyklovaných plastov. Zvyšok putuje do spaľovní, kde sa z odpadu vyrába energia. Našťastie, za posledných päť rokov nevzrástla iba kvantita vyzbieraného odpadu, ale aj percentá z toho recyklovaných plastov. Zredukovalo sa tak množstvo odpadu vyvážaného na skládky. Napriek tomu, recyklácia plastov má vysoký potenciál aj v krajinách so stále nízkym podielom recyklovaných plastov.

 • autor:
 • Eva Rugenstein, Press Office K 2013


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník