Společnosti Pellenc ST a Ampacet spojily síly při recyklaci černého PET

Společnosti Pellenc ST a Ampacet spojily síly při recyklaci černého PET

Společnosti Pellenc ST a Ampacet – globální lídři v oblasti senzorických systémů pro třídění odpadů a masterbatche– zahájily spolupráci na studiích třídění odpadů s cílem optimalizovat recyklaci atmavých PET obalů na stávajících recyklačních linkách.

Centrum COTREP zveřejňuje od roku 2021 zkušební protokol posuzující spolehlivost detekce tmavých obalů při optickém třídění. COTREP je technický výbor pro recyklovatelnost plastových komunálních odpadů působící ve Francii, v němž spojily síly společnosti Citeo, Elipso, SRP a Valorplast.

Standardní černé polyethylentereftalátové (PET) obaly představují pro hodnotový řetězec recyklace několik problémů.

Recyklace plastů začíná tříděním směsných plastových odpadů na samostatné monomateriálové toky (např. PET, PE, PP, PS...), které probíhá v recyklačních zařízeních. Tato zařízení používají k rozpoznávání typu materiálů použitých v plastových výrobcích technologii infračerveného záření (NIR). Hlavním omezením optického třídění technologií NIR je nemožnost identifikovat a oddělovat plasty obsahující uhlíkový pigment, což je nejběžněji používaný černý pigment. Uhlíkový pigment pohlcuje záření ve většině infračerveného spektra a zabraňuje tak zpětnému rozptylu infračerveného záření do NIR spektrometru; právě toto znemožňuje detekci stop použitého materiálu. Tyto směsné plastové obaly proto končí ve zbytkové frakci, která se nerecykluje, nýbrž likviduje převážně spalováním.

AMPACET a Pellenc - recycklace černého PET 
  

Společnost Ampacet vyvinula alternativní řešení známé pod názvem REC-NIR-BLACK. Obaly vyrobené s použitím technologie REC-NIR-BLACK jsou pro infračervené záření (NIR) průsvitné, což umožňuje jeho třídění pomocí optické NIR technologie a tedy efektivní recyklaci. Řešení je tak příspěvkem k cirkulární ekonomice.

Společnost Pellenc ST provedla v minulosti úspěšné testy třídění technologií NIR na černých lahvích obsahujících materiál REC-NIR-BLACK dle protokolu třídění výboru COTREP pro polyolefinové obaly a firma Ampacet díky tomu mohla úspěšně projít testem řešení černého pigmentu s použitím materiálů tohoto typu. Kromě možnosti detekce technologií NIR a směřování obalů do správného toku je ale třeba PET obaly třídit do dvou různých toků: čirý a barevně smíšený. Mechanické a optické vlastnosti recyklovaných čirých PET vloček získaných z toku čirého materiálu se zpravidla blíží vlastnostem původního materiálu. Čiré r-PET vločky se používají v široké škále aplikací s vysokou přidanou hodnotou v oblasti materiálů pro styk s potravinami, jako jsou láhve na vodu nebo nádoby na potraviny.

Recyklační zařízení na PET jsou sice vybavena optickými senzory pro třídění PET na toky podle barev, detekce průhledných a tmavých plastů může být problematická. Důvodem je to, že detekce barvy PET nádoby probíhá na černém dopravníkovém pásu. Spektrometr pracující ve viditelném spektru instalovaný nad pásem pak nemusí úspěšně rozlišit tmavou nádobu od čiré a tmavý obal tak může skončit v toku průhledného materiálu. Zkoušky třídění provedené společností Pellenc ST na PE barevných nádobách s použitím materiálu Ampacet REC-NIR-BLACK umožnily stanovení optimálních podmínek a úpravu počítačového algoritmu tak, aby byly čiré obaly správně odlišovány od tmavých a tedy směrovány do správných toků. Společnost Pellenc ST k tomu použila svoji třídicí smyčku, která simuluje průmyslové podmínky, tj. pracuje se stejným tokem smíšených plastů a při stejném výkonu. Zkoušky byly prováděny s použitím předchozí verze stroje i zcela nové optické třídičky s názvem Mistral + Connect.

Přijďte nás navštívit na veletrhu K Show (19.–26. října, Düsseldorf, Německo). Společnost Ampacet vás ráda uvítá v hale 8A na stánku J07 a společnost Pellenc ST v hale 9 na stánku B33. 

  • autor:
  • Ampacet Europe S.A.
  • Ampacet Europe S.A.

    Ampacet Europe S.A.

    Barviva, přísady, aditiva, barevné koncentráty, masterbatch, UV stabilizátory suroviny a přísady pro gumárenský průmysl, barviva pro bioplasty.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník