Chlazení forem aplikací konformního chlazení

Chlazení forem aplikací konformního chlazení

U vstřikolisových forem jsou dnes běžně používaných vrtané chladící kanály. Zajištìní optimálního chlazení dutiny formy je mnohdy velmi obtíží, nejen s ohledem na tvarovou složitost dutiny formy, ale èasto se v prostoru potøebné pro vedení chladicích kanálù nachází též vyhazovaèe a výsuvné vložky, kterým se musí dráha chladicích kanálù vyhnout.

Chladící soustava je kombinací přímých vrtaných kanálů, kde často není možno sledovat tvarovou zakřivenost dutiny formy. Výsledné řešení často není zcela ideální. Řešením je použití DMLS  technologie. Nabízí možnost, jak vyrobit celou formu, nebo jen její část, a  to včetně aplikovaného konformního chlazení. Technologii DMLS dnes jako jediná v  České republice a  na Slovensku provozuje společnost INNOMIA,   a. s.

 i1 
 Klasický vrtaný okruh 
 i2 
 Konformní chlazení 

Co je to konformní chlazení?

Konformní (z lat. con-formis, shodného tvaru) znamená:– v  běžné řeči: sociálně přizpůsobený;– ve spojení s  chlazením vstřikolisových forem: shodný s  tvarem dutiny.Konformním chlazením je tedy myšlen chladící okruh, který je přizpůsobený tvaru dutiny tak, že co nejideálněji kopíruje její tvar.

Výhody konformního chlazení
Hlavním přínosem, ověřeným z  provozu i  výpočetními analýzami forem a  vložek, kde bylo aplikováno konformní chlazení, je zkrácení
času odformování až o  40  % a  eliminace
deformací dílů. Tím poklesnou výrobní náklady, cena výlisku a  zmetkovitost.Aplikací konformního chlazení lze využít možnosti:

• kopírovat chladícím okruhem tvar dutiny formy

• zlepšení odvodu tepla z  dutiny formy

• možnost měnit průřez chladícího kanálu dle potřeby konstruktéra a  formy (tzn. možnost vyhnutí se vyhazovačům, jádrům atd.)

• eliminace deformací výlisku díky homogennímu odvodu tepla z  dutiny formy

• formy a  vložky vyrobeny z  nástrojové oceli (DMLS  MS1)

• implementace do velkých forem na exponovaná místa formou vložek

Porovnání klasického a  konformního chlazení
Z  výsledků výpočetních analýz konkrétních projektů provedených pomocí programu MOLDFLOW od firmy Smartplast, s. r. o. jednoznačné
plyne potenciál zkrácení cyklů o  20 – 40  %. Výsledky analýz byly potvrzeny měřením ve výrobním procesu.

Technologie DMLS

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) je revo¬luční technologie. Umožňuje vyrobit plně funkční kovové díly přímo z3D CAD dat, při¬čemž odpadá investice do výrobních nástrojů a technologií, což přináší značnou úsporu nákladů ačasu. Kovové díly vyrobené techno¬logií DMLSjsou zhlediska mechanických vlast¬ností plně srovnatelné sobráběnými či odlé¬vanými díly. DMLStechnologie je založená na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku.

Aplikace
• výroba vložek aforem s konformním chlazením
• výroba kovových prototypů
• výroba designových studií dílů
• výroba plně funkčních malosériových dílů

Materiály

Martenzitická ocel 1.2709 (DMLSoznačení MS1): • ocel svelmi vysokou pevností atvrdostí povrchu

• je snadno obrobitelná a následně vytvrditelná až na 54 HRC • použití pro výrobu forem, nástrojů, funkčních součástí
Nerezová ocel 1.4542 (DMLSoznačení GP1):
• ocel svysokou korozní odolností amechanickými parametry
• lze ji obrábět, leštit, svařovat, či pokovovat
• použití pro výrobu funkčních prototypů
Direct Metal 20 (DMLSoznačení DM 20):
• materiál na bázi bronzu, s výborným rozlišením detailu akvalitou povrchu
• povrch výrobku lze snadno dokončit tryskáním, nebo může být velmi snadno vyleštěn
• použití pro výrobu prototypů, prototypových forem» www.innomia.cz
» www.konformni-chlazeni.cz

  • autor:
  • archív Innomia a.s.


    Mohlo by vás také zajímat     

    Archiv článků