Je tablet jenom hračka? Nová generace podpory lisoven a nářaďoven...1.část

Je tablet jenom hračka? Nová generace podpory lisoven a nářaďoven...1.část

Jak správně zadat poptávku na horké vtoky? Jak předejít problémům při vstřikování? Tyto na první pohled banální otázky, můžou občas vést k velmi divokým diskuzím na téma „proč je forma dražší než nabídnutá cena“, „proč se forma chová nekorektně“ atd. Další témata si jistě všichni z lisoven a nářaďoven doplní sami.

Na trhu existují kvalitní poptávkové formuláře na zpracování žádosti na horké vtoky, například od firmy Thermoplay.

Ovšem čas na vyplňování papírových formulářů se nedostává. Zakreslovat technická schémata do elektronického formuláře je mírně řečeno nekomfortní. Čas chybí, šéf tlačí na výkon a proto si mnoho firem neudělá čas na vyplňování poptávkového formuláře, posílá slovní popis poptávky a tím umožňuje vznik chyb při výrobním procesu.

Pro prevenci těchto chyb vyvinula firma SVOBODA, zcela novou generaci interaktivních poptávkových formulářů. Tyto formuláře jsou dostupné off-line i on-line a díky moderním technologiím jsou instalovatelné na chytré telefony, a/nebo tablety.

Dostupnost a rychlost poptávky se tímto násobně zvyšuje. Systém umožňuje rychle zadefinovat požadavek na horký systém ať již na poradě u klienta, nebo na cestě a v době, kdy se konstruktér vrátí do kanceláře, čeká tam na něj již model a nabídka.

Tato aplikace je dostupná dvěma možnými způsoby:

1) jako standardní webová stránka www.hotrunnermodel.com

2) jako instalovatelná aplikace na mobilní telefon, nebo tablet. Tuto aplikaci lze stáhnout pro systém Android z Google Play a pro výrobky Apple je pak aplikace dosažitelná na iTunes pod názvem „Hot Runner Model“.

Instalace je svižná a nezabere moc místa. Rozhraní je pro obě varianty - web stránku i mobilní aplikaci jednotné. Rychlost odezvy je slušná až na odezvu po výběru násobnosti. V tu chvíli systém připravuje obsáhlý formulář a procesor mobilního zařízení může zobrazovat další volbu 2-6 vteřiny.

První načtení této aplikace může tedy na starších telefonem chvíli trvat. Naopak na Samsung Galaxy S3, nebo na iPadu poslední generace, bylo i první načtení velmi svižné. Poté se objeví základní obrazovka s výběrem násobnosti systému. V tuto chvíli jsou dostupné volby od 2 do 48mi trysek. Obrázky na této obrazovce jsou pouze ilustrativní, pro snazší orientaci v systému.

Po výběru násobnosti se odezva zvláště u voleb s 32 a 48 tryskami systému lehce rozmlží, ale to je poslední rychlostní zaváhání, na které musí uživatel čekat.

Po prekalkulaci již systém běhá svižně a nenechává uživatele čekat. První logická volba je výběr konfigurace postavení trysek a eventuálního vyosení pro 2K formy, pomocí přepínače T-form. Systém sám nabízí logické možnosti uspořádání s dodatečnou možností natočení pracovní polohy.

Další volba je symetrie systému a natočení pracovní polohy, buď v předdefinovaných krocích, nebo libovolně ručním zadáním.

Následuje velikost formy pro kalkulaci HotHalfu a typ hrotu trysky. Systém nabízí pro lepší přehlednost na malých displejích čtyři základní skupiny špiček a to vstřikování přímé, na studený kanál, sekvenční (zažehlené) a vícebodové.

 

Do vícebodové kolonky byly zařazeny i speciální špičky na vstřikování tub se špičkou pod úhlem a siringa – tedy vstřikování do boku s vynikající výměnou barev.

Systém nezapomíná na možnost různých průměrů trysek a různě dlouhých trysek. Tyto volby se zapínají jedním přepínačem ANO/NE a po záporné odpovědi, se objeví pomocný obrázek s číslováním trysek, aby bylo jasné, pro kterou pozici průměr, nebo délku zrovna definujete. Velmi výhodná je dostupnost libovolných délek trysek, kdy konstruktér není omezován  - ač velmi obsáhlou - nabídkou typizovaných délek. Délky trysek lze tentokrát definovat zcela libovolně.

Velmi povedená je pak volba definice vývodu kabelů nikoliv z hlavičky, ale ze středu těla trysky s definovanou délkou pro snazší údržbu hothalfu.

Pro jednoduchost zástavby a údržby, stejně jako pro vyšší produktivitu je možné jednoduše poptat vstřikovací pouzdra a to jak stadardní, tak i chlazená ve standardní i prodloužené variantě.

Samozřejmostí je váha materiálu a střední tloušťka stěny, kvůli kontrole štíhlostního poměru. V případě volby zažehleného/sekvenčního vstřikování je zde na výběr z mnoha typů zažehlovacích ventilů, definice typu zakončení jehly a průměru.

Dále specifikace materiálu a počet dutin.

Na navazujících volbách je vidět, že Thermoplay myslí na produktivitu práce. Je zde možné zadefinovat doplňky pro ještě rychlejší změnu barev, jednoduše poptat řídící jednotku, anebo zadefinovat vyšší izolační desku k dodání se systémem. Zde by se jistě hodila možnost přepínače volby konektorového setu.

Aplikace je propracovaná, a po prvotním zaváháním, daném množstvím kalkulovaných kombinací i velmi svižná. Potěšující je zvláště v mobilní verzi, propracovaná podpora zadávání číslic, nebo písmen. Aplikace pozná, na kterém poli se nacházíte a nabídne potřebnou klávesnici. Tím se velmi urychluje zadávání numerických hodnot, který je většina.

Tam, kde je to možné, vyhnula se aplikace Hot Runner Model ručnímu zadávání a omezila volby na pouhé překliknutí, aby se práce ještě zrychlila.

Na závěr stačí jednou zadat kontaktní údaje, které si aplikace zapamatuje a po návratu z jednání na Vás čeká perfektně vyplněný poptávkový formulář v PDF a nabídka na systém Thermoplay, kterou při zadaných paramterech není potřeba měnit.

Celkový dojem je tedy velmi dobrý. Ač by se dalo lehce zapracovat na rychlosti prvního načtení, a doplnit scházející volba konektoru, přesto se jedná o první vlaštovku, která povyšuje chytré telefony a tablety na efektivní pracovní nástroj a to i v oblasti forem na plasty a tím zkracuje reakční dobu nástrojáren na nabídky.

  • autor:
  • Pro PlasticPortal.eu zpracoval Martin Malý
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Komplexní dodávky polotovarů pro formy na plasty, nástroje na lisování plastů a lehkých kovů, obráběcí nástroje, temperační zařízení, regulátory teploty.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník