Optimální chlazení nasazením přechodové vložky chlazení Z9645 / ...

Optimální chlazení nasazením přechodové vložky chlazení Z9645 / ...

Nová HASCO přechodová vložka chlazení Z9645 je pokračováním vývoje stejného elementu Z9641 / ... Vzhledem ke své ergonomii má nejen všestranné využití, ale i r nrýchlu a jednoduchou montáž při minimálním nároku na prostor.

Prechodová vložka môže byť zabudovaná do nástroja alebo na vonkajšiu stranu nástroja. Tesnosť zabezpečuje vnútorny diel z vitonu a zároveň garantuje tesnosť pri premostení viacerých na seba nadväzujúcich platní.

Svojou priamočiarou konštrukciou prietokového kanálu umožňuje táto prechodová vložka maximálny možný prietok a tým veľmi dobré chladenie nástroja. Svojou konštrukciou ako prietokový kanál, može byť optimálne zabudovaná do chladiaceho okruhu. Životnosť tesniaceho komponentu z vitonu zaručuje vonkajšie puzdro z mosadze.

HASCO 
  


Bližšie informácie:

Annette Lampe

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG, Germany
Tel. + 49 (0)2351/957-503

  • autor:
  • Annette Lampe
  • HASCO AUSTRIA GmbH

    HASCO AUSTRIA GmbH

    Standardizované, normalizované díly, horké vtoky, systémy horkých vtoků, příslušenství forem na plasty a gumu, temperace a chlazení, K-normálie, P-normálie, Z-normálie.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník