• Úvod
 • Odborné články
 • Pozitivní závěry kontrol SIŽP potvrzují význam vzdělávání výrobců a dovozců obalů

Pozitivní závěry kontrol SIŽP potvrzují význam vzdělávání výrobců a dovozců obalů

Pozitivní závěry kontrol SIŽP potvrzují význam vzdělávání výrobců a dovozců obalů

Slovenská inspekce životního prostředí je orgánem státního dozoru v odpadovém hospodářství České republiky. V rámci své činnosti provádí mimo jiné i kontrolu plnění povinností podle zákona č.. 119/2010 Sb o obalech v návaznosti na další obecně závazné právní předpisy odpadového hospodářství, zejména na zákon č.. 223/2001 Zz o odpadech.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK poskytuje svojim klientom komplexné služby v oblasti plnenia povinností podľa zákona o obaloch. Jednou z poskytovaných odborných činností nad rámec zákonných povinností je aj bezplatné vzdelávanie klientov vo forme odborných seminárov, ktorých cieľom je zoznámenie sa s legislatívnymi povinnosťami, implementácia legislatívnych povinností v praxi a analýza konkrétnych situácií z praxe.
 

ENVI-PAK, a.s.


V rámci diskusie majú účastníci seminárov priestor na otázky, týkajúce sa špecifických podmienok ich činnosti v súvislosti s uvedenými zákonmi. Oprávnená organizácia ENVI-PAK ročne vyškolí vyše 350 klientov.

Ďalšími bezplatnými službami v oblasti vzdelávania klientov oprávnenej organizácie ENVI-PAK sú osobné konzultácie, písomný a telefonický help-desk, využívanie služieb právnych expertov v odpadovom hospodárstve a ďalšie formy odborného poradenstva.

Pozitívnym efektom bezplatných vzdelávacích aktivít pre klientov ENVI-PAK je správne vedená evidencia a následne splnenie zákonom stanovených povinností, najmä plnenie limitov recyklácie odpadov z obalov, ako aj ďalších zákonom stanovených povinností.

Aj vďaka uvedenej nadštandardnej starostlivosti o klientov spoločnosti ENVI-PAK je v záznamoch z kontroly zo strany štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, ktorý vykonáva najmä Slovenská inšpekcia životného prostredia, spravidla záver: „Vykonanou kontrolu kontrolovaného subjektu neboli zistené nedostatky dodržiavania kontrolovaných povinností podľa zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy odpadového hospodárstva“.

Tento výsledok nás nielen teší a povzbudzuje do ďalšej práce, ale zároveň aj zaväzuje k udržaniu vysokej úrovne kvality poskytovaných komplexných služieb klientom oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

www.envipak.sk

 • autor:
 • Ing. Anna Darnadyová, riaditeľka klientského oddelenia ENVI-PAK


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník