Pieringer Recycling Slovakia s.r.o.

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra    Zobrazit na mapě

telefon:+421 910 719 269

IČO: 53 017 731
DIČ: 2121243619
IČ DPH: SK2121243619

Popis firmy

Společnost Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. se zaměřuje na profesionální likvidaci odpadů a mezinárodní obchod s druhotnými surovinami.

Mateřská společnost Pieringer Group má více než 20 letou historii v oblasti odpadového hospodářství, recyklace, exportu odpadů a zpracování druhotných surovin. Působí v 16 evropských zemích a také v asijském regionu.

Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. zpracovává a recykluje plasty, pneumatiky, železné kovy, neželezné kovy, železniční pražce a alternativní paliva.

Nabízí k prodeji LDPE, HDPE, PP regranuláty a výkup primárních granulátů z ukončených projektů.

Sortiment/Služby

Plasty »

Poskytujeme individuální řešení pokud jde o zpracování a likvidaci plastů, jako je polypropylen (PP), polyethylen (PE), LDPE, LLDPE, HDPE, PET, ABS, PS, směsné plasty a mnoho dalších.

V oblasti zpracovávání, recyklace či regranulování zemědělských fólií patří Pieringer mezi lídry ve střední Evropě. Různé jakosti fólií s nejrozmanitějším stupněm znečištění vyžadují specializovanou techniku zařízení pro optimální zpracování. V současnosti spolupracuje se sedmi známými evropskými recyklačními podniky a díky tomu může nabídnout nejlepší podmínky, pokud jde o zemědělské fólie, jako jsou fólie pro sila, PP netkaná textilie a tunelové folie.

Likvidace pneumatik »

Pieringer Group v oblasti zpracování opotřebovaných pneumatik spolupracuje s vedoucími evropskými podniky, které se zabývají zpracováváním a likvidací. Jako důvěryhodný partner se během zpracování opotřebovaných pneumatik a likvidace pneumatik stará o zaručení dodávky, jakost a cenu.

Železniční pražce »

Likvidace starých železničních pražců je, podobně jako v případě likvidace jiného kontaminovaného dřeva, podrobena přísné regulaci. Existuje jen omezené množství možností zpracování kontaminovaného dřeva. Navíc staré železniční pražce, jako nebezpečný odpad, jsou přiřazeny k deklaraci EWC 170204 a podléhají stejným zvláštním povinnostem souvisejícím s označením a hlášením. Již dávno jsme vyhledali informace týkající se evropských řešení týkajících se likvidace starého dřeva a díky tomu vám můžeme nabídnout zpracovávání a prodej železničních pražců v Evropě a dlouholeté zkušenosti ohledně likvidace dřeva.

Alternativní (TAP) paliva »

Náhradní paliva nebo druhotná paliva jsou produkovány z odpadů jako je mimo jiné plast. Jejich význam stále roste. Budoucí úlohou odpadního odvětví bude produkce vysoce hodnotného a homogenního náhradního paliva z průmyslového odpadu nebo z jiných odpadů, například z plastů. Pieringer Group již léta prodává vysokohodnotná druhotná paliva a náhradní paliva.

Likvidace odpadů »

Pieringer Group nabízí kompletní likvidaci nebezpečných i bezpečných odpadů doma i v zahraničí. Kvalifikovaný tým, který se zabývá likvidací odpadu a logistikou likvidace zaručuje dodávky, jakost a cenu od klasické likvidace odpadu po vývoz zvláštních odpadů. V obráběcích zařízeních budou odpady podrobeny termickým, fyzickým, chemickým i biologickým technikám zpracování, se zohledněním ochrany životního prostředí a zákonných předpisů a budou zlikvidovány nebo zrecyklovány.

Notifikace »

Pieringer se specializuje ve dvou exportních oblastech, tedy při mezinárodní likvidaci odpadů a při odstraňování starých znečištění. Díky tomu může patřičně rychle reagovat na globalizaci v oblasti likvidace odpadů a odstraňování problematických surovin a nebezpečných odpadů. V případě exportu odpadů podléhajících notifikaci, jako je likvidace nebezpečných surovin (likvidace azbestu, atd.) je požadováno speciální povolení v souladu s Nařízením EU č. 2007/2006. 1013/2006 o přepravě odpadů v exportujícím i v importujícím státě.

Fotografie

Kategorie, ve kterých je firma umístěna (19)

Zveřejněné aktuality (1)

Inzerce (2)

Prezentujte i Vy Vaši firmu!

Přidejte Vaši firmu do Katalogu firem pro plasty a gumu v ČR a SR. Vaši firmu uvidí více než 35 000 reálných uživatelů za měsíc.

+ Přidat firmu
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník