Seminář o vtokových systémech vstřikovacích forem

Seminář o vtokových systémech vstřikovacích forem

Dne 15. května 2013 se uskutečnil ve školicím středisku firmy MCAE Systems seminář zabývající se problematikou vtokových systémů vstřikovacích forem. O zvolené téma byl velký zájem, protože už krátce po oznámení, že bude tento seminář pořádaný, byla kapacita školící místnosti (cca 60 posluchačů) zcela obsazena.

Na semináři byly podle mého názoru předneseny velmi zajímavé přednášky, jak na obecná témata konstrukce vtokových systémů (Ing. Štěpán Šanda, Hella Autotechnik), typy vtokových ústí a vybalancování vtokových kanálů (Ing. Aleš Ausperger, TU Liberec), tak na užší témata, jako např. vliv drsnosti povrchu formy na zatékání tavenin plastů (Ing. Michal Staněk, UTB Zlín). Poté Ing. Jiří Rejhon vyzdvihnul mj. přednosti použití horkých trysek Guenther při řešení horkých vtokových systémů. Byly také předneseny příspěvky zaměřené na vliv polohy vtokových ústí na deformace dílů, na závady spojené s jednotlivými typy vtoků atd.

O dobrou pohodu účastníků semináře se vzorně postarali zaměstnanci firmy MCAE Systems.

  • autor:
  • Jiří Gabriel, Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Vstřikování plastů, analýza vstřikování plastů, software Cadmould pro analýzu a optimalizaci vstřikování plastů, simulace vstřikování plastů.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník