• Úvod
 • Odborné články
 • Topení s novou vysokovýkonnou topnou vrstvou: Trysky jsou nyní štíhlé, mají vyšší výkon a jsou hospodárnější

Topení s novou vysokovýkonnou topnou vrstvou: Trysky jsou nyní štíhlé, mají vyšší výkon a jsou hospodárnější

Topení s novou vysokovýkonnou topnou vrstvou: Trysky jsou nyní štíhlé, mají vyšší výkon a jsou hospodárnější

Günther Heisskanaltechnik GmbH představil novou, výkonnou a energeticky úspornou BlueFlow© technologii trysek poprvé na K2010 v Düsseldorfu. Tyto trysky s novým topením jsou všecko jiné než tlustá, nepružná nebo velké spotřebiče energie

Nová BlueFlow© technologie firmy Günther spojuje ve srovnání s běžnými způsoby topení více výhod najednou. Topné články jsou v průměru nejenom podstatně menší, ale mají výrazně lepší vedení tepla a tím i rychlejší tepelnou odezvu. Kromě toho se vyznačují vysokou dielektrickou pevností a nejsou citlivé na vlhkost. Obecně řečeno se mohou s těmito čtyřmi znaky stát důležitým krokem směrem k prostorově úsporným, individuálním a energeticky hospodárným konstrukcím horkých kanálů a tím i k celkově hospodárnějším vstřikovacím procesům.

Nové topení pro použití v horkých tryskách se celé vyrábí přímo u firmy Günther. Vývoj ve spolupráci s renomovaným výzkumným ústavem trval celkem 10 let. Široké odborné veřejnosti technologie BlueFlow© byla, po třech letech úspěšného testování, poprvé představena na K2010. Horké trysky Günther s technologií BlueFlow© mají výlučné postavení na trhu.
Inovace zaujme každého, kdo ji napoprvé uvidí. Oproti obvyklým topným článkům s mosaznou dutinkou jsou nová topení podstatně drobnější a také v průměru štíhlejší. Topné vedení se dá nanést mnohem těsněji vedle sebe a tím i individuálněji pro každou topnou zónu. To vede k mnohem přesnějšímu rozdělení teplot po celé délce trysky.

Uspořádání topného článku je jednoduché. Na trubičku z ušlechtilé oceli se v čistém prostředí nanese vrstvička dielektrika a sítotiskem proužky topného vodiče a následně se vypálí. Vnější krycí vrstva izoluje a chrání topný článek proti vnějším vlivům.
Skutečná výhoda topení je v tom, že topné vedení a tím tedy i celé topení je možno umístit co nejblíže ke vstřikované polymerní tavenině přičemž také rozložení výkonu po celé délce topné trubice je mnohem efektivnější, neboť topné vedení se umístí přesněji s pohledu rozestupů mezi topným vinutím. Rozdělení výkonu lze prakticky provést na milimetr přesně a tím lze realizovat homogenní vyhřívání a tedy kvalitnější přípravu taveniny. Snadněji než doposud se docílí vysoká koncentrace tepla v přední oblasti trysky.


Horké trysky „zeštíhlí“

Menší rozestupy mezi topnými smyčkami a také proměnlivá šířka topného vedení zajistí velmi rovnoměrné zahřívání plastu v horké trysce a vysokou reprodukovatelnost teplotního průběhu. Tloušťka topné vrstvy je menší než 200µm a tím je realizovatelná také menší geometrie trysek. To také znamená menší náklady na topení a chlazení formy a tím také z důvodu menších roztečí trysek také menší rozměry forem. Lze tudíž i optimalizovat přizpůsobení vstřikovacího stroje při zachovaném objemu výroby. Výroba je flexibilnější ale zároveň i energeticky hospodárnější.

Chladicí kanály je možno, díky štíhlému tvaru horkých trysek, např. u kanálu trysky s vnitřním průměrem 5 mm je průměr pláště 18 mm ve srovnání s průměrem 22 mm u běžné trysky (viz. Obr.), rozmístit jak ve formě, tak kolem tvarové dutiny blíže k obrysům, což je účinná pomoc pro optimální chlazení formy. Úspory energie jsou dány především nižší teplotou vodivé topné smyčky ve srovnání s konvenčními metodami vyhřívání. Homogenní teplota je šetrná ke zpracovávanému plastu a tím zvyšuje kvalitu vyráběných dílů. S touto novou technologií topení se dá zpracovávat široký sortiment plastů, a to s mnohem citlivějším vedením tepla než doposud.

G1 
Horká tryska typu SHT                                                           Horká tryska BlueFlow©   
Obr.: Srovnání trysky s mosazným topením (vlevo) a novým topením (vpravo).

Nové topení není hygroskopické

Použití kysličníku hořečnatého jako elektrická izolace okolo vodivého topného drátu u běžných trysek má nevýhodu v jeho hygroskopičnosti. Dielektrikum a vrstva vodiče BlueFlow© topení naproti tomu nejsou hygroskopické. Tím zcela odpadá doposud běžné pomalé rozehřívání na 100°C a následná topná prodleva k vypuzení vodní páry z horkého systému. S výrobou je možno začít bez ztráty času a prodloužení zahřívací fáze.

Porovnávací měření – zajímavé údaje

Porovnávací měření, která byla prováděna u Günthera mezi běžnými tryskami a novými s technologií BlueFlow©, poskytla následující výsledky: Hodnocení mezi tryskami s novou technologií a různými velikostně srovnatelnými konkurenčními tryskami bylo dosaženo ve vstřikovacím procesu úspory energie až 50%. Při srovnání s běžnými horkými tryskami Günther je možno docilovat až 30%.
Další výhodou nového topení je také odolnost proti působení napěťových špiček. Ty ne nevýznamně zvyšují riziko výpadku běžných topení (nebo topných článků). Nová topná tělesa vydržela bez problému během rozsáhlých zkoušek připojení až dvojnásobného běžného zkušební napětí (kolem 1,5 kV).


Testovací kritéria

Minimální teplota trysky, která musí být nastavena pro vystříknutí dobrého dílu a spotřeba energie při této teplotě
G1G2G3
Srovnání spotřeby energie s konkurenční tryskou 1
Příkon (Ø):
BlueFlow© = 305°C / 40,59 W
Konkurenční tryska 1 = 325°C / 76,50 W
47% menší spotřeba výkonu (nebo je lépe příkon) trysky BlueFlow©
 
Srovnání spotřeby energie s konkurenční tryskou 2
Příkon (Ø):
BlueFlow© = 295°C / 39,26 W
Konkurenční tryska 2 = 295°C / 94,43 W
58% menší spotřeba výkonu (nebo je lépe příkon) trysky BlueFlow©
 
Srovnání spotřeby energie s konkurenční tryskou 3
Příkon (Ø):
BlueFlow© = 280°C / 39,30 W
Konkurenční tryska 3 = 280°C / 78,53 W
50% menší spotřeba výkonu (nebo je lépe příkon) trysky BlueFlow©
 


Topení: BlueFlow© - technologie s mnoha výhodami

Topení s pozoruhodnými technickými výhodami poskytuje v denní praxi významné úspory jak pro výrobce forem, tak i pro výrobce výstřiků. Celkově menší zástavbové rozměry umožňují vedle menších roztečí tvarových dutin použít menší vstřikovací stroje a tím snížit výrobní náklady, konstruktérům dávají větší volnost pro umístění chladicích kanálů a vložek blíže vtoku a i větší designovou volnost při konstrukci dílů.

Optimalizované vedení tepla a i rychlejší tepelná odezva trysek BlueFlow© vede ke snížení zmetkovitosti a k vyšší kvalitě vyráběných dílů, nižší spotřebě energie, kratším cyklům snížením teploty taveniny a i k rozšíření zpracovatelských možností u tepelně citlivých plastů

Nové formy by se měly proto už od začátku konstruovat pro použití topení BlueFlow©, případně i s odpovídajícím systémem trysek. Ale i dosud špatně fungující vstřikovací formy lze dodatečně vybavit touto novou technologií. Zákazníci, které u svých forem  zamění stávající systém za horký systém s novým topením, mohou podstatně snížit zmetkovitost a současně výrazně zvýšit kvalitu vstřikovaných dílů. K tomu ještě podstatně sníží spotřebu energie.

Pořizovací investice pro nové trysky s topením BlueFlow© je jen o málo vyšší než pro trysky s běžným mosazným topným článkem. Podle našich studií se tyto vícenáklady amortizují jen samotnými energetickými úsporami za méně než jeden rok. Máte tedy mnoho dobrých argumentů pro používání nového topení Günther Heisskanaltechnik.

Další informace a kontakt:

Günther Heisskanaltechnik GmbH

Sachsenberger Straße 1
35066 Frankenberg/Eder

Tel.  0049 6451 5008-0
Fax. 0049 6451 5008-50

www.guenther-hotrunner.com    

Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

Ing. Jiří Rejhon, CSc.

Francouzská 11
120 00 Praha
Tel./Fax.:    00420 317 777 171
Mobil:         00420 602 208 202  

E-Mail: jiri@rejhon.cz

 • autor:
 • Ing. Jiří Rejhon, CSc.


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník